Petr Vít

Petr Vít

Petr Vít

Petr Vít je absolventem brněnské konzervatoře a pražské AMU, kde studoval u profesorů Arnošta Sádlíka, Marie Hovorkové, Martina Myslivečka, Miloslava Matouška a Štěpána Raka. Na vídeňské Hochschule für Musik und Darstellende Kunst získal roční stipendium ve třídě Konrada Ragossniga.

Od roku 1988 žil v Rakousku, Španělsku a v Jižní Americe. Po úspěších v oblasti klasické kytary začal objevovat zcela jiný hudební svět – umění flamenka. Díky stipendiu španělského ministerstva kultury mohl intenzívně studovat flamenco v Andalusii, kde se jeho původně čtyřměsíční pobyt prodloužil na několik let.

V letech 1998 – 2000 působil jako pedagog v Kolumbii, později ve Španělsku na Escuela Experimental de Música v Granadě.

Petr Vít byl producentem filmu “Flamenco a jeho lidé” a dalších dokumentů věnovaných Španělsku.

Kromě své koncertní a pedagogické činnosti se Petr Vít věnuje také skladatelské práci, která zahrnuje kompozice pro sólové nástroje, komorní a scénickou hudbu. Jeho posledním projektem, vytvořeným ve spolupráci s Mudr. Henriettou Nazari, je CD “Sobre la Vida” (O životě), které je arteterapeutickou antologií spojující obraz a hudbu s důrazem na prenatální období v životě člověka.

Nejnovější CD “Carinhoso”, kde je Petru Vítovi partnerem brazilský houslista Israel de Franca, je výběrem latinskoamerické hudby, obsahující díla autorů jako Jobim, Bonfá, Pernambuco či Ramírez.

Petr Vít rovněž vystupuje společně s kytaristou Janem Žáčkem, s perkusistou Azarem Abou a je dramaturgem Festivalu španělské kultury IBERICA.